.........VACHTKLEUREN EN PATRONEN ........... COAT COLORS AND PATTERNS............